Stipendit: ohje ja ehdot

Jälki-ilmoittautuneille ei ole enää stipendejä jaossa.
Kajahukselle on haettavissa kahta eri stipendiä:

  1. Yleinen leiristipendi
    Yleistä stipendiä voivat hakea vain Lapin Partiolaisiin kuuluvien lippukuntien jäsenet. Yleinen leiristipendi myönnetään ensisijaisesti sosioekonomisin perustein. Stipendejä voi hakea kolmessa eri kategoriassa, joita ovat: 100 %, 100 euroa sekä 50 euroa.
  2. Tekijästipendi
    Tekijästipendiä voivat hakea ne, jotka ovat pidempikestoisen leiripestinsä myötä oikeutettuja tekijästipendiin (ennen 1.1.2019 pestissään aloittaneet). Tekijästipendiin oikeutettu voi halutessaan ja omasta tilanteesta riippuen myös hakea vaihtoehtoisesti yleistä leiristipendiä. Tekijästipendit jaetaan, mikäli stipendien jakamista varten on jäänyt rahaa sosioekonomisin perustein jaettavilta stipendeiltä. Tekijästipendin suuruus on lähtökohtaisesti 30 euroa. Mikäli tekijästipendeiksi jaettavaa rahaa on vähemmän kuin siihen oikeutettujen hakijoiden määrä kerrottuna 30 eurolla, jäljellä oleva stipendiraha jaetaan tasan hakijoiden kesken. Mikäli stipendirahaa on tasan jakamisen keinolla kuitenkin alle 10 euroa hakijaa kohti, tekijästipendit jätetään jakamatta ja jäljelle jäänyt raha suunnataan tekijähyvinvointiin leirillä. Niille tekijästipendiin oikeutetuille tekijöille, jotka ovat hakeneet yleistä leiristipendiä, mutta eivät ole sitä saaneet, pyritään takaamaan kuitenkin täysimääräinen (30 euroa) tekijästipendi.

Stipendihakemus tulee tehdä ja sitä voi muokata ilmoittautumisajan puitteissa (30.3.2019 asti). Keskeneräisiä hakemuksia ei huomioida. Stipendihakemus löytyy Kuksasta henkilön omista tiedoista Tapahtumat-välilehdeltä Kajahus-tapahtuman kohdalta ilmoittautumislomakkeesta.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee erillinen stipendiryhmä, joka koostuu leirinjohdon edustuksesta, lippukuntaedustajasta ja Lapin Partiopoikayhdistyksen edustajasta sekä stipendiryhmän sihteerinä toimivasta Kajahuksen projektityöntekijästä. Tieto stipendihakemuksesta EI mene hakijan lippukuntaan. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen tarvitse liitteitä. Hakulomakkeessa kysytään esimerkiksi ruokakunnan kokoa ja yhteenlaskettuja vuosituloja.

Stipendikassa koostuu useasta eri lähteestä. Stipendin hakija antaa oikeuden myös oman nimensä ja myönnetyn stipendin suuruustiedon luovuttamiseen sille rahoittajalle, jonka stipendirahoista hakijalle myönnetään stipendi, mikäli rahoittaja tarvitsee kyseisiä tietoja virallisiin salassapidettäviin asiakirjoihinsa.

Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä ilmoittaa päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä.