Ennakkotehtävät

LOISKAHUSKAIRAN ENNAKKOTEHTÄVÄ

Katapultin valmistus

Sudenpennut
Toteuttakaa piirustusten avulla katapultti, jolla linkoatte tennispallon vähintään kahden metrin päähän. Videoikaa laukaisuvaihe ja jakakaa se facebookiin tai instagramiin hashtageilla #kajahus2019 #loiskahuskaira.
Katapultin piirustukset ja tarkemmat ohjeet.

Seikkailijat
Toteuttakaa piirustusten avulla katapultti, jolla linkoatte tennispallon vähintään kahden metrin päähän. Videoikaa laukaisuvaihe ja jakakaa se facebookiin tai instagramiin hashtageilla #kajahus2019 ja #loiskahuskaira.
Katapultin piirustukset ja tarkemmat ohjeet.

Tarpojat
Toteuttakaa piirustusten avulla katapultti, jolla linkoatte tennispallon vähintään kahden metrin päähän. Videoikaa laukaisuvaihe ja jakakaa se facebookiin tai instagramiin hashtageilla #kajahus2019 ja #loiskahuskaira.
Katapultin piirustukset

Samoajat
Katapultti oli antiikin aikana ja keskiajalla käytetty piirityskone, jolla pystyttiin linkoamaan erilaisia ammuksia. Katapultti on yksi maailman vanhimmista piirityskoneista. Etsikää netistä tietoa katapultista ja sen toimintaperiaatteista. Suunnitelkaa ja toteuttakaa toimiva katapultti, jonka ammuksena käytettävä tennispallo lentää vähintään kaksi metriä. Videoikaa laukaisuvaihe ja jakakaa se facebookiin tai instagramiin hashtageilla #kajahus2019 ja #loiskahuskaira.

HAVINAKAIRAN ENNAKKOTEHTÄVÄT

Lataa tästä tulostettava versio Havinakairan ennakkotehtävistä.

1. Kuvitettu historia
Tutustukaa vartiossa tai ryhmässä johonkin historialliseen aikakauteen ja tehkää tuotos, esimerkiksi video, kuvasarja tai sarjakuva, joka kuvaa kyseistä aikakautta ja julkaiskaa se Instagrammissa hashtageilla #kajahus2019 ja #havinakaira

2. Selviytymisopas
Kuinka elettiin 1800-luvun Suomessa? Entä kuinka kivikaudella valmistettiin ruokaa ja selviydyttiin talven pakkasista? Tehkää vartiossa tai ryhmässä selviytymisopas johonkin menneeseen aikaan, tai vaikka nykyhetkeen, ja julkaiskaa se Instagrammissa hashtageilla #kajahus2019 ja #havinakaira. Oppaanlisäksi voi laittaa myös esimerkiksi kuvia ja piirroksia, ja konkreettisen oppaan voi tuoda leirille muiden luettavaksi. Luokaa opas kuin henkilölle, joka ei tiedä siitä aikakaudesta mitään.

3. Mitä jos?
Miten oltaisiin voitu välttää nälkävuodet tai maailmansodat? Entä jos sähköä ei olisi koskaan keksitty? Luokaa vartiossa tai ryhmässä kuva maailmasta, missä jokin tärkeä edistysaskel tai tapahtuma olisi jäänyt tapahtumatta tai missä jokin asia olisi tehty täysin eri tavalla. Miltä maailmamme näyttäisi juuri nyt? Tehkää maailmankuvastanne tuotos, esimerkiksi video tai tarina, ja julkaiskaa se Instagrammissa. Muistakaa käyttää hashtageja #kajahus2019 ja #havinakaira

KUASKAIRAN ENNAKKOTEHTÄVÄT

Ketäs kaikkia täällä on?
Maailmassa, Euroopassa ja Suomessa on lukuisia erilaisia vähemmistöjä. Tiedätkö sinä mihin kaikkiin vähemmistöihin sinä kuulut? Minkälaisia erilaisia vähemmistön edustajia paikkakunnallasi on? Muodostetaan ystävyyttä yli rajojen ja lähdetään yhdessä tutustumaan johonkin vähemmistöön. Samalla voidaan pohtia mikä vähemmistö on? Minkälaisia erilaisia vähemmistöjä on olemassa? Minkälaisia yhtenäisyyksiä löysitte valitsemanne vähemmistön ja ryhmänne välillä? Miten pitäisi ottaa tai otetaan vähemmistöjä huomioon eri tilanteissa? Esimerkiksi koulumaailmassa, yhteiskunnissa, valtioissa ja miten sinä voit ottaa vähemmistöt huomioon.

Lataa tästä tulostettava versio Kuaskairan ennakkotehtävistä.

1. Miltäs met kaikki kuulostamma?
Kautta aikojen ihmiset ovat olleet mieltyneet musiikkiin. Musiikki on myös ominaista eri kulttuureille ympäri maailman. Tutustukaa eri kansanmusiikkeihin ja järjestäkää oikea levyraati! Jos ette pysy paikoillanne antakaa musiikin viedä mukanaan. Samalla voitte pohtia musiikin merkitystä omassa elämässä ja miten musiikissa kuuluu erilaiset kulttuurit. Me myös haluamme kuulla oliko yllätysvoittajia vai voittiko kurkkulaulanta ylivoimaisesti. Kerro meille, miten kävi ja mitä raatilaiset ajattelivat mielenkiintoisista säveltaiteen luomuksista! #kajahus2019 #kuaskaira

2. Kuas solet?
Nyt on aika askartelulle! Tarvitset liimaa, kyniä, sakset, A4 kokoisen pahvin/paksumman paperin ja vanhoja aikakausilehtiä. Ensimmäisenä piirrä itsesi keskelle pahvia. Sitten on aika pohtimiselle. Kuka sinä olet? Mikä sinä haluaisit olla? Milloin olet onnellinen? Etsi aikakausilehdistä lausahduksia sekä kuvia ja kokoa näistä juuri omanäköisesi kokonaisuus ympärillesi. Haluamme myös nähdä kuinka mahtavaa porukkaa Kajahukselle on tulossa, joten jaa oma luomuksesi somessa! #kajahus2019 #kuaskaira

3. Suomalainen, ruotsalainen ja partiolainen
Miettikää ryhmänne kanssa, mitkä ovat ensimmäiset asiat, jotka tulevat mieleen sanoista “suomalainen”, “ruotsalainen” ja “partiolainen”. Vertailkaa sen jälkeen ryhmän jäsenten kesken, poikkesivatko mielikuvat ryhmän sisällä, ja kuinka paljon. Kun olette huomanneet yhtäläisyydet ja eroavaisuudet, olisi aika tehdä havaintojen perusteella pieni vitsi, näytelmä tai sketsi käyttäen näitä kolmea huippukriteeriä, samassa pätkässä! Onko partiolaisissa jotain sellaista, jota edes suomalaiset eivät usko todeksi? Hämmästyttääkö partiolaisten tavat koulun kaveripiirissä? Näyttäkää, miksi partio on juuri se huikee harrastus teille!


Pre-missions

LOISKAHUSKAIRA PRE-MISSION

Building a catapult

Trackers (12-15 years old)
Build a catapult according to the drawings, with witch you can fling a tennis ball at least 2 meters away. Make a video of the lauching moment and share it in Facebook or Instagram with hashtag #kajahus2019 and #loiskahuskaira.
Drawings of the catapult

Explorers (15-17 years old)
The catapult was used during antique and middle ages as a siege weapon, with witch you could fling different types of ammunitions. It is one of the oldest siege weapons. Find from the internet information about the catapult and it’s working principals. Design and build a working catapult, with witch you can fling our tennis ball ammunition atleast 2 meters away. Make a video of the lauching moment and share it in Facebook or Instagram with hashtag #kajahus2019 and #loiskahuskaira.

HAVINAKAIRA PRE-MISSION

Download from here the print version of Havinakaira Pre-Mission.

1. History in images
Get to know with your scout group to some historical era and based on your investigation, make a video, a photo serie or a comic that represent that era. Then publish it in Instagram with hashtags #kajahus2019 and #havinakaira.

2. Survival guide
How did people live in 19th century in Finland? Or how could people prepare food during the stone age and survive during the freezing winters? Make a survival guide with your scout group for some agient time, or for the present moment, and publish it in Instagram with hashtags #kajahus2019 and #havinakaira. You can add photos and drawings to the guide, and also bring it with you to the camp to read it with others. Create the survival guide for a person, that does not know anything about that era.

3. What if?
How could have we avoided the years of famine or the world wars? What if humans had never invented electrisity? Create with your scout group an image of a world, where an important advancement or event would have been missed and because of witch the thigns would have been made completely differently. How would our world look like? Make for example a video or a story of your world image and publish it in Instagram. Remember to use the hashtags #kajahus2019 and #havinakaira.

KUASKAIRA PRE-MISSION

And who do we have here?
All over the world, in Europe and in Finland we have many different minorities. Do you know to witch minorities you belong? What type of different minorities live in your locality? Baring in mind the importance to form frienships accross the borders, together let’s get to know to some minority. At the same time, think what is a minority? What different minorities exist? What type of connections do you find between your group and the minority group you choce? How should we take the minorities into account in different situation, for example in school, society, nations..? How could you take the minorities into account?

Download here the print version of Kuaskaira Pre-Mission.

1. How do we all sound?
During every age, people have always been fond of music. Music is also very typical way to express the culture in different parts of the world. Get to know to different folk music types and organice a real music jury! If you can’t hold still, let the music take you and move. At the same time think about the meaning of music in your own life and how the music represents the different cultures. We also want to know if there were surprise winners according to your jury and if the throat singing won it all. Tell us how it went and what were your jurys thougts of the interesting creations of musical art works! #kajahus2019 #kuaskaira

2. And you are?
It’s crafty time! You need glue, pencils, scissors, carton or thick paper size A4 and old magazines. First, draw yourself in the middle of the carton. Then think: Who are you? Who would you like to be? What makes you happy? Find comments and photos from the magazines and build a mosaic of them around your drawing. We want to see the awesomeness of the participants to Kajahus, so share your creation in social media! #kajahus2019 #kuaskaira

3. Finnish, Swedish and Scout
Think with your group, what are the first thigns that come into your mind when you think of the words: ”Finnish”, ”Swedish” and ”Scout”. Compare your thoughts within your scout group and see if you have different opinions, and how many of them. Once you have made a note of the similarities and differencies of your opinions, it is time to use them and make a small joke, a play or a sketch. Use these three top criterias in the same show! Is there something in scouts, that even Finns don’t believe it’s real? Do the scout habits surprise your friends in school? Show us, who scouting is just that right awesome hobby for you!