Leirin säännöt

 1. Leirillä käyttäydytään partiomaisesti ja otetaan muut huomioon sekä kunnioitetaan luontoa.
 2. Leirillä pidetään koko ajan näkyvillä partiohuivia (ja ikäkausiranneketta).
 3. Avotulen teko on kielletty ilman lupaa.
 4. Leirialueelta poistuttaessa ilmoittaudutaan leiritoimistoon ja poistutaan turvan portin kautta. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa ja oman lippukuntansa aikuisen luvan poistuessaan kesken leirin. Yli 18-vuotiailta riittää oma ilmoitus omaan leirilippukuntaan sekä toimistoon.
 5. Leirillä on hiljaisuus klo 22-07. Hiljaisuuden aikana majoittumisalueella meluaminen on kielletty. Ohjelmaa saa järjestää vain niille varatuilla alueilla. Leirilippukunnanjohtajat ja heidän valtuuttamat henkilöt vastaavat leirilippukuntiensa hiljaisuudesta. Leirillä on hiljainen tunti klo 22-23, jonka aikana ylimääräinen liikehdintä majoitusalueen ja muiden alueiden välillä on rajattu. Esimerkiksi jos olet pestissä vielä klo 22.15, tulee sinun odottaa klo 23 majoitusalueelle palaamista. Näin nukkumaan menijät saavat rauhoittua ja nukahtaa ilman ylimääräistä melua.
 6. Uiminen ohjelman ulkopuolella on sallittu virallisella valvotulla uimapaikalla vapaa-ajalla. Uimaan lähdettäessä tulee olla valvova johtaja omasta leirilippukunnasta sekä uimapari mukana. Uimapaikalla noudatetaan aina uimavalvojien ohjeita.
 7. Ajoneuvoilla saa liikkua leirialueella vain kirjallisen ajoluvan kanssa. Luvan myöntää leirin Turva. Polkupyörän käyttö edellyttää kypärän käyttöä.
 8. Puista ei saa ottaa eläviä oksia eikä puita saa kaataa rakennelmia varten tai niiden tieltä.
 9. Tupakointi on kiellettyä muualla kuin merkityillä tupakointipaikoilla.
 10. Alkoholin ja laittomien päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kiellettyä. Sääntö koskee myös rakennus- ja purkuleiriä. Alle 18-vuotiaiden tapauksissa ilmoitetaan aina huoltajille.
 11. Jos leiriläinen rikkoo leirin sääntöjä toistuvasti tai vakavasti, leirinjohto voi poistaa leiriläisen leiriltä. Tällaisessa tapauksessa leiriläinen lähetetään omakustanteisesti kotiin. Alle 18-vuotiasta ei poisteta leiriltä ilman, että hänen huoltajaansa on oltu yhteydessä.