Ilmoittautumisohje

Ilmoittautumisessa tulee vastata jokaiseen kohtaan totuudenmukaisesti ja harkiten. Omia tietoja voi käydä muokkaamassa ilmoittautumisajan loppuun (30.3.) saakka. Terveys- ja ruokavaliotietoja voi muokata 31.5. saakka. Ilmoittautumistietoihin pääsee uudestaan Kuksassa henkilön omista tiedoista Tapahtumat -välilehdeltä Lappi Piirileiri Kajahus 2019 –tapahtuman kohdalta. Ei vielä partiolainen (EVP) voi muokata tietojaan ilmoittautumisen yhteydessä saadun ilmoittautumistunnuksen avulla.

Pienellä punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Mikäli ne eivät ole täytettyjä, ei ilmoittautumista voi lähettää. Lomake ilmoittaa lähettäessäsi sitä, jos joku pakollinen kohta on vielä täyttämättä.

Huomioi, että valikot saa näkyviin klikkaamalla otsikko-kohtaa.

Tapahtuman ilmoittautujan tiedot

Partiolaisille perustiedot tulevat lomakkeelle automaattisesti. Tarkasta, että tiedot ovat oikein ja ilmoitettava henkilö on valittu yläpuolella olevasta vetovalikosta. Mikäli tiedoissa on puutteita tai ne ovat muuttuneet, voit tehdä muutoksia tietoihin Muokkaa-napin kautta. Muista tallettaa muutokset Tallenna henkilö-napista!

Kajahukselle on haettavissa kahdenlaisia stipendejä: sosioekonomisin perustein jaettava leiristipendi sekä tekijästipendi. Lue lisää stipendeistä tästä.

Osallistumistiedot

Valitse tässä kohtaa leirille osallistumisesi. Päiväleiriläiset valitsevat vielä alemmasta valikosta ne päivät, jolloin osallistuvat leirille. Päiväleiriläinen valitsee ilmoittautumislomakkeelta ensimmäiseksi sen vuorokauden, jolloin syö leirissä ensimmäisen aterian. Päiväleirimaksu oikeuttaa 24 tunnin oleskeluun leirialueella sisältäen ohjelman ja ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Esim. viikonlopuksi pe-su osallistuva, perjantain iltapalalle saapuva osallistuja valitsee ilmoittautumislomakkeelta perjantain ja lauantain.

0-6-vuotiaiden leirillä oloaika tarkennetaan perheleiritietojen yhteydessä

Jos osallistut leirin aikana koulutuksiin, valitse haluamasi koulutus.

Jos osallistut VAIN rakennus- ja/tai purkuleirille, älä ilmoittaudu tällä lomakkeella. Rakennus- ja purkuleiriä varten aukeaa oma ilmoittautuminen kevään aikana.

Erityisruokavaliot ja allergiatiedot

Leirillä tarjotaan laadukasta ja maukasta perusruokaa, joka on aina kalatonta ja laktoositonta. Ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti. Mikäli lomakkeen listasta puuttuu jokin ruoka-aine, jolle olet allerginen, tarkenna se alla olevaan vapaaseen kenttään.

Terveydentila

Tähän kohtaan tulee kirjata asiat, jotka vaikuttavat terveyden puolesta leiriläisen arkeen ja jotka leirin lääkinnän on tärkeää tietää. Tieto menee leirin viralliselle lääkinnälle sekä leiritoimistolle ja niitä käytetään vain tarvittaessa. Tiedot luovutetaan myös leirilippukunnanjohtajalle, mikäli sitä EI ilmoittautumisessa erikseen kiellä. Lähijohtajien on hyvä olla tietoisia osallistujien terveydentilasta, jotta leirillä sattuviin tilanteisiin voidaan reagoida tarpeeksi nopeasti.

Terveydentilakohdassa kysytään myös esteettömyyteen ja toimintakykyyn liittyviä asioita.

Henkilökohtainen avustaja saa normaalin osallistumismaksulaskun muiden tavoin. Kannustamme avustajan työnantajaa maksamaan osallistumisen tai hakemaan tähän tukea esimerkiksi kunnalta.

Perheleiri

Vastaa näihin kohtiin, jos tulette Kajahukselle perheen kanssa ja majoitutte perheleirissä. Vain perheen ensimmäisen ilmoittautujan tarvitsee täyttää kaikki perheleiri-ilmoittautumistiedot, muut perheenjäsenet lisäävät lomakkeeseen ainoastaan perheleiritunnisteen.

Leiriperhe muodostetaan niin, että kahdella leirillä samaan aikaan olevalla aikuisella on yhteensä 100% leiripesti. Näiden kahden jälkeen jokaisesta lisäaikuisesta tulee 100% lisäpestivastuu (esimerkiksi neljän samaan aikaan leirillä olevan aikuisen pestijako olisi niin, että kahdella on 50% pesti ja kahdella 100% pesti).

Kajahuksen perheleirissä pääset nauttimaan aidosta partiotunnelmasta hyvien palveluiden avulla. Perheleiri osallistuu koko leirin yhteisiin ohjelmiin soveltuvin osin ja perheleiriälisille järjestetään myös monenlaista omaa puuhaa, joka soveltuu perheen pienimmille (0–6-vuotiaille lapsille). Lastenhoitoa järjestetään perheleirin puolesta, jotta vanhemmat voisivat hoitaa omia pestejään. Voit hyödyntää perheleirin palveluita, vaikka yöpyisit muulla kuin perheleirissä. Lisäkysymykset perheleiriin liittyen voit lähettää perheleiripäällikkö Annalle: anna.latvakoski@partio.fi.

Pesti

Tähän vastaavat KAIKKI yli 15-vuotiaat osallistujat. Mikäli olet tulossa henkilökohtaiseksi avustajaksi Kajahukselle, se ilmoitetaan tässä kohdassa. Pestiasioissa ja opinnollistamiseen liittyvissä asioissa ollaan osallistujiin erikseen yhteydessä ennen leiriä.

Ikäkauden ohjelman valinta

Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa ikäkausi, jonka ohjelmaan leirillä osallistuu. Tämä ikäkausi ei välttämättä ole se, johon lapsi ikänsä puolesta kuuluu. Jos et ole varma omasta ikäkaudestasi, kysy lisätietoa omasta lippukunnastasi.

Aikuinen ilmoittautuu aina ikäkauteen Aikuiset, vaikka kulkisi esimerkiksi sudenpentujen mukana leirillä.

Majoitustiedot

Osallistujat, myös pestissä olevat, majoittuvat pääasiassa oman lippukunnan kanssa tai perheleirissä. Jos pestisi vaatii majoitusta muualla, varmista asia henkilöltä, joka on pestannut sinut. Mikäli valitset pestin mukaisen paikan, lomake kysyy majoituksen lisätietoa. Tähän voit vastata esimerkiksi tiimisi nimen tai alueen, jolla tiedät majoittuvasi.

Perheleiritunniste

Kajahukselle voi ilmoittautua perheenä. Toivomme, että perheleiriläiset toimivat ilmoittautuessa seuraavasti: Klikkaa ilmoittautumisen lopussa ”Luo perheleiritunniste”. Järjestelmä tuottaa sinulle koodin, jonka voit liittää samaan perheeseen kuuluvan ilmoittautumiseen. Huom! Vain perheen ensimmäinen ilmoittautuja luo koodin. Koodi kannattaa tallentaa heti muistiin. Koodi liitetään perheen seuraavan ilmoittautujan perheleiritunnisteelle varattuun avoimeen kenttään. Jos unohdat perheleiritunnisteesi, ole yhteydessä kajahus2019@partio.fi.

Vahvistus ilmoittautumisesta

Ilmoittautumisesta tulee vahvistus ilmoittajan sähköpostiin sekä huoltajan ilmoittaman alaikäisen sähköpostiin, jos sähköpostiosoite on lisätty Kuksaan.


Registration Guide

Please answer truthfully and carefully to each question on the registration form. You can edit your information within the registration time (until 30th of March). You can edit your health and diet information until 31st of April. You can enter your registration information in Kuksa from your personal information from Events -tab under Kajahus 2019. If you are not a scout yet, you can edit your information with registration number given while doing the registration.

Items marked with red star are mandatory. If they are not filled, you cannot submit your registration. The registration form will inform you about the unfilled mandatory items if you try to send it without filling them.

Please note, that you can open the sub-forms by clicking the headline.

Contact Information

For the scouts registered in Kuksa contact information will be filled in the form automatically. Please check that all the information is correct and that you have chosen the right person from the drop-down menu. If the information is incomplete or has changed you can edit the information by clicking edit. Please remember to save your changes by clicking update.

Participation Information

Please choose your stay in the camp here. If you are attending day camps, please choose from the menu below the days of your stay. Day camp participant chooses as his/hers first day when he eats his/hers first meal.

0-6-years-olds stay in the camp will be informed in the family camp section.

If you are only attending construction and/or deconstruction camp, please do not register through this form. There will be separate registration for those.

Diets and Allergies

There will be served high quality and tasteful food in our camp that is always lactose free and has no fish in it. Please fill in your diets and allergies as carefully as possible. If there is some foods missing from the allergies list, please specify that in the additional information on my allergies -part.

Health Condition

In this part will be listed all the things that might affect campers stay by health and that are crucial for the camp medical centre to know. This information about your health will be given to camp medial centre and camp office and will only be used if necessary. This information will also be given to your camp scout leader if it is not specifically forbidden in registration. It is good for your closest leader to be aware of participants health issues, so we can react to different situations as quickly as possible.

In this part will be also answered to questions about accessibility and mobility issues.

Personal assistant will receive the normal camp fee. We advise assistant’s employer to pay the fee or for the assistant to apply financial help from the commune.

Family Camp

Please fill in this part of the registration if you are attending our camp with your family and you will be staying in family camp. Only the first member of the family doing the registration will have to answer all of the questions below, other members of the family will use the personal ”Perheleiritunniste”-code made by the first member of the family doing the registration. Other members of the family will use the same code to connect with their family.

The camp family will be formed in a way in which two adults have to complete at least 100% of enlistment. This can be carried out that both have 50% of enlistment or other one has 100% and other one is working as a guardian for their children during the camp.

International Service Team

This will be answered by all 15-years-old and older campers. If you are working as a personal assistant during the camp, it will be informed here. We will contact you before the camp about your enlistment.

Choosing the Age Programme

Please inform your age programme, that you will be participating.

Adults will be choosing Adult, even if they are following cub scouts in the camp.

Accommodation Information (Majoitustiedot)

Campers will mainly stay with their own group or family even if they are enlisted. If your enlistment requires stay elsewhere, please ask from your recruiter.

Family Camp Code (Perheleiritunniste)

You can register as a family. We wish that all attending family camp will register as follows: Click the ”luo perheleiritunniste” to create your own family camp code that can be added to all your family members’ registration. Please note! Only the first family member registering will create a family camp code. Please write down your family camp code immediately. If you forget your family camp code, please contact kajahus2019@partio.fi.

Confirmation of Registration

You will receive a confirmation of your registration via email.