Ilmoittautumisen ehdot

Ilmoittautuminen

Kajahukselle ilmoittaudutaan 10.2.–30.3.2019 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida. Ilmoittautuminen on sitova.

Kuljetukset leirille eivät sisälly leirin hintaan.

Kaikki ilmoittautumiset tehdään saman lomakkeen kautta.

Päiväleirimaksu oikeuttaa 24 tunnin leireilyyn sisältäen ruokailut, leiriohjelman sekä telttamajoituksen omassa majoituksessa. Leirivuorokausi alkaa ensimmäisestä ruokailusta leirillä ja sisältää aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan.

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan.

Stipendit

Kajahukselle on haettavissa kahta eri stipendiä:

  1. Yleinen leiristipendi Yleistä stipendiä voivat hakea vain Lapin Partiolaisiin kuuluvien lippukuntien jäsenet. Yleinen leiristipendi myönnetään ensisijaisesti sosioekonomisin perustein. Stipendejä voi hakea kolmessa eri kategoriassa, joita ovat: 100 %, 100 euroa sekä 50 euroa.
  2. Tekijästipendi Tekijästipendiä voivat hakea ne, jotka ovat pidempikestoisen leiripestinsä myötä oikeutettuja tekijästipendiin (ennen 1.1.2019 pestissään aloittaneet). Tekijästipendiin oikeutettu voi halutessaan ja omasta tilanteesta riippuen myös hakea vaihtoehtoisesti yleistä leiristipendiä. Tekijästipendit jaetaan, mikäli stipendien jakamista varten on jäänyt rahaa sosioekonomisin perustein jaettavilta stipendeiltä. Tekijästipendin suuruus on lähtökohtaisesti 30 euroa. Mikäli tekijästipendeiksi jaettavaa rahaa on vähemmän kuin siihen oikeutettujen hakijoiden määrä kerrottuna 30 eurolla, jäljellä oleva stipendiraha jaetaan tasan hakijoiden kesken. Mikäli stipendirahaa on tasan jakamisen keinolla kuitenkin alle 10 euroa hakijaa kohti, tekijästipendit jätetään jakamatta ja jäljelle jäänyt raha suunnataan tekijähyvinvointiin leirillä. Niille tekijästipendiin oikeutetuille tekijöille, jotka ovat hakeneet yleistä leiristipendiä, mutta eivät ole sitä saaneet, pyritään takaamaan kuitenkin täysimääräinen (30 euroa) tekijästipendi.

Stipendihakemus tulee tehdä ja sitä voi muokata ilmoittautumisajan puitteissa (30.3.2019 asti). Keskeneräisiä hakemuksia ei huomioida. Stipendihakemus löytyy Kuksasta henkilön omista tiedoista Tapahtumat-välilehdeltä Kajahus-tapahtuman kohdalta ilmoittautumislomakkeesta.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee erillinen stipendiryhmä, joka koostuu leirinjohdon edustuksesta, lippukuntaedustajasta ja Lapin Partiopoikayhdistyksen edustajasta sekä stipendiryhmän sihteerinä toimivasta Kajahuksen projektityöntekijästä. Tieto stipendihakemuksesta EI mene hakijan lippukuntaan. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen tarvitse liitteitä. Hakulomakkeessa kysytään esimerkiksi ruokakunnan kokoa ja yhteenlaskettuja vuosituloja.

Stipendikassa koostuu useasta eri lähteestä. Stipendin hakija antaa oikeuden myös oman nimensä ja myönnetyn stipendin suuruustiedon luovuttamiseen sille rahoittajalle, jonka stipendirahoista hakijalle myönnetään stipendi, mikäli rahoittaja tarvitsee kyseisiä tietoja virallisiin salassapidettäviin asiakirjoihinsa.

Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä ilmoittaa päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta 30.3.2019 asti.

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta.

Kajahus kesätyö- ja kesälomaturva on voimassa 31.5.2019 asti. Kesätyöturva tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen perumiseen niille, joiden kesätyö osuu leirin päälle sekä niille, jotka eivät saa työstään lomaa leirin ajalle. Kesätyö- ja kesälomaturva kattaa sitä hakeneen leiriläisen, tämän perheleiri-ikäiset (0–6-vuotiaat) lapset sekä puolison. Osallistumisen perumiseen tarvitaan todistus työnantajalta.

Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä.

Leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle on mahdollista 31.5. asti. Osallistujan on ilmoitettava omalle lippukunnanjohtajalle, jos ei ole saanut osallistumistaan siirrettyä toiselle partiolaiselle tai ei muista syistä osallistu leirille, vaan osallistuminen jää käyttämättä. Osallistumismaksua ei palauteta.

Kajahus inttitakuu on voimassa 8.7. asti. Inttitakuu tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen perumiseen niille varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville henkilöille, jotka eivät saa vapaita leirin ajaksi.

Laskutus ja maksuehdot

Leiri laskutetaan yhdessä erässä 29.4. alkaen. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku tai sähköpostilasku. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi tai lippukunnan myöntämä tuki.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Maksettuja leirimaksuja ei palauteta, paitsi kesätyöturvan ja inttitakuun tapauksessa.

Henkilökohtainen avustaja leirillä

Osallistujan henkilökohtaisenavustajan on mahdollista tulla Kajahukselle avustettavansa kanssa.

Avustajien ilmoittautumisessa sovelletaan samoja ehtoja ja käytäntöjä kuin muidenkin leirille osallistuvien suhteen. Avustajat saavat Kajahuksen normaalin leirimaksulaskun, jonka maksamiseen haluamme kannustaa avustajien työnantajia.

Leiri-ilmoittautumisen olennaiset päivämäärät

10.2.2019 Ilmoittautuminen alkaa

30.3. Ilmoittautuminen päättyy klo 23.59

30.3. Mahdollisuus leiriosallistumisen peruuttamiseen päättyy, mahdollisuus oman ilmoittautumisenmuokkaamiseen päättyy.

29.4. Osallistumismaksujen laskutus alkaa

31.5. Leiriosallistumisen peruutusoikeus kesätyöturvan sekä myöntämättömien stipendien tapauksissa päättyy. Mahdollisuus leiriosallistumisen siirtoon päättyy.

8.7. Leiriosallistumisen peruutusoikeus inttitakuun tapauksessa päättyy


Registration Terms and Conditions

Registration

Registration will be done between 10th of February and 30th of March. Registration will be done in Kuksa and other registration will not be taken. Registration is binding.

Transportation to camp are not included in the price.

All the registrations will be done through one form.

The day camp fee allows you to stay 24 hours in the camp area. It includes accommodation, meals and the camp programme. Your 24 hours starts from your first meal on the camp.

Under 18-years-olds registration will be done by their guardian.

Cancellation Policy

You may cancel your camp registration for free until 30th of March.

In case of illness or emergencies the camp fee will be charged from the participant, but they have the right to apply for compensation, first from their insurance company second from scout insurance. (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/).

Kajahus summer job warranty is valid until 31st of May. The summer job warranty gives the right to cancel their registration free of charge if they do not get vacation days for the camp. The warranty covers the participant, their spouse and family camp aged (0-6-years-old) children. To use the summer job warranty, they must show testimony from their employer that they are not able to participate.

You may transfer your registration to another scout until 31st of May. The participant must inform their group leader, if they have not been able to transfer their registration to other scout or otherwise are not able to attend the camp. In these cases the camp fee will not be returned.

Payment Terms

The camp fees invoices will be sent starting 29th of April. The invoice will be sent straight to the participant in a way that they have chosen in Kuksa. The options are paper and email invoices. The invoice will expire after 14 days from the sending.

The paid camp fee qualifies you to enter the camp area. Camp fees will not be returned besides in the cases of summer job and Finnish Military Service warranties.

Personal Assistant on the Camp

Participant may join the camp with personal assistant.

The same terms and conditions apply to personal assistants’ registration to camp. Assistants will receive the same camp fee and we want to encourage employers to pay the camp fee.

Important Dates of the Camp Registration

10th of February Registration begins

30th of March Registration ends 11:59 PM

30th of March Cancelling your registration free of charge ends, the chance to edit your registration information ends

29th of April Invoicing begins

31st of May Cancellation free of charge in case of summer job warranty ends

8th of July Cancellation free of charge in case of Finnish Military Service warranty ends